การผ่าตัดแก้ไขจมูก
  • 27 September 2017 at 10:40
  • 2279
  • 0

                                                        การผ่าตัดแก้ไขจมูกนั้น ต้องมาให้แพทย์ประเมินสภาพจมูกก่อนว่า สภาพจมูกเป็นอย่างไร พังผืดเยอะมั้ย ฐานกระดูกเป็นอย่างไร