ฉีดจมูกอย่างปลอดภัย
  • 27 September 2017 at 10:40
  • 1616
  • 0

การฉีดเสริมจมูกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าเราใช้ของที่มีคุณภาพผ่าน อย และได้รับการฉีดโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง