นพ จิระโรจน์ มีวาสนา
DR. JIRAROCH MEEVASSANA
MEDICAL DEGREE CHULALONGKORN UNIVERSITY
BOARD OF PLASTIC SURGERY CHULALONGKORN
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้าน BOTOX FILLER LASER
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับรูปหน้าเรียว
.
พญ สุพิชชา กมลรัตนกุล
DR. SUPITCHA KAMOLRATANAKUL
MEDICAL DEGREE CHULALONGKORN UNIVERSITY
BOARD OF DERMATOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง BOTOX FILLER LASER